Meertaligheid: is dat de toekomst?

Meertaligheid wordt steeds actueler, maar is het wel echt zo dat iemand er beter van wordt? Is het daadwerkelijk goed voor de ontwikkeling? Wat zijn de voordelen van meertaligheid? En wat betekent het voor de toekomst?

Een tweede taal is slecht voor de moedertaal

Deze opmerking wordt vaker gemaakt. Natuurlijk is het zo dat een tweede taal de eerder geleerde moedertaal beïnvloedt. Dit hoeft echter geen negatief punt te zijn. Sterker nog, vaak is een kind dat meertalig wordt opgevoed bewuster bezig met taal. Bovendien kunnen beide talen juist versterkend werken. Daardoor kan het kind zich beter uitdrukken en heeft hij vaak een grotere woordenschat.

Meertalig opvoeden of een tweede taal leren

Wilt u dat uw kind echt meertalig wordt, dan zult u beide talen evenveel waarde moeten toekennen. Het kind voelt het aan wanneer u de moedertaal belangrijker vindt. Ouders leggen vaak meer nadruk op het Nederlands, terwijl de andere taal als een ‘vreemde taal’ gezien wordt. Dit is nadelig voor de taalontwikkeling van het kind. In dat geval lijkt het namelijk meer alsof het kind een tweede taal leert, terwijl beide talen gelijkwaardig aan elkaar zouden moeten zijn. Zoek daarin dus ook naar de juiste balans. Het is goed om hierover te overleggen met school.

Een ondergesneeuwd kindje?

Hoewel het woord ‘meertaligheid’ vandaag de dag steeds vaker gehoord wordt, is er toch nog bijzonder weinig informatie over. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid. Juist om die reden is communicatie tussen de opvoeders over de meertaligheid van het kind van belang. Kinderen zijn heel goed in staat om twee talen tegelijk te leren. Zij nemen informatie sneller op dan volwassenen en taalverwerving gaat bovendien op een andere manier dan op latere leeftijd. Het gaat heel vloeiend, bijna probleemloos. Het is hierbij natuurlijk wel belangrijk dat de talen die aangeleerd worden vloeiend gesproken worden door (een van) de opvoeders.

De voordelen van meertaligheid

De wereld wordt steeds kleiner. Door de globalisatie beginnen culturen in elkaar over te vloeien. Mensen emigreren vaker dan ooit. Er is veel meer internationaal werk. In die wereld groeit uw kind op. Meertaligheid is dan ook een groot voordeel. Zij kunnen meerdere talen vloeiend spreken. In de wereld van de toekomst zullen hun talen zeker nuttig zijn.

Bovendien wees een onderzoek van de Vrije Universiteit van Brussel onlangs uit dat kinderen die meertalig zijn, sterker zijn in cognitieve vaardigheden. De meertalige kinderen die deelnamen aan het onderzoek voerden hun taken sneller uit dan de kinderen die slechts één taal geleerd hadden. De EU maakt zich sterk voor een tweetalig Europa. Zij zouden het liefst zien dat in de toekomst alle Europeanen twee of meer talen spreken.

Op welke leeftijd een kind meertalig opvoeden?

Bij meertaligheid geldt vooral: hoe jonger het kind, hoe gemakkelijker hij of zij zich een taal eigen kan maken. Bied de tweede taal daarom ook aan wanneer het kind nog heel jong is. Taalverwerving begint al in de peuterjaren. In de leeftijd van 2 tot 3 jaar bouwt een kind een enorme woordenschat op.

De meningen over de precieze leeftijd waarop een meertalige opvoeding moet beginnen, lopen wel wat uiteen. Zo wordt ook aangegeven dat kinderen van rond de 2 jaar slechts behoefte hebben aan functionele taal. Zij willen communiceren met hun omgeving, sociaal zijn. Voorstanders hiervan geven aan dat het vroeg genoeg is om met meertaligheid te beginnen als het kind rond de 4 jaar is. Welke keuze u zelf ook zou maken bij een meertalige opvoeding, het gaat er vooral om consequent te zijn. Zorg ervoor dat het kind beide talen even belangrijk vindt. Alleen dan zal het kind twee talen vloeiend kunnen leren. In een wereld die zo sterk globaliseert, maakt taal het verschil.

Lees ook: Onvertaalbare woorden