Corrigeren & redigeren

Houdt u graag zelf de touwtjes in handen, maar bent u er niet zeker van of de spelling en grammatica correct is? Heeft u een tekst geschreven, maar weet u niet wanneer deze voldoet aan de SEO-eisen? Le Stylo de Rose is niet alleen op de hoogte van de meest actuele spelling- en grammaticaregels, maar weet ook alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van SEO. Corrigeren wil zeggen dat er met name naar de spelling gekeken wordt, terwijl redigeren een stapje verdergaat. Hierbij letten we er bijvoorbeeld op dat de tekst prettig leest en de zinnen goed lopen, van een passieve tekst maken we een actieve tekst en we halen onnodige herhalingen of inconsistenties uit de originele tekst. Dient uw tekst geredigeerd te worden of is alleen corrigeren voldoende? Le Stylo de Rose staat op beide gebieden graag voor u klaar.